1353 ทำไมสำเนียงคนไทยในการเรียกพระนาม อัลเลาะห์ ไม่เหมือนคนอาหรับ

Submitted by dp6admin on Mon, 08/11/2010 - 06:02
คำถาม
คนไทยเรียกพระนาม อัลเลาะห์ ว่า "อัลเลาะห์"แต่ คนอาหรับเรียกพระนาม อัลเลาะห์ ว่า "อัลเหล่าะห์"ตกลงอันไหนถูกต้อง

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี