อัลกุดส์ : อดีต ปัจจุบัน และวันสิ้นโลก | 28/1/67

Submitted by dp6admin on Thu, 09/05/2024 - 15:12
หัวข้อเรื่อง
เสวนา หัวข้อเรื่อง “AL-Quds อดีต ปัจจุบัน และวันสิ้นโลก” - - ผศ.ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อํานวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ที่ปรึกษาอาวุโสและบอร์ดชารีอะห์ สถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล 
- ดําเนินการเสวนาโดย ดร.อับดุลเราะฮ์มาน มูเก็ม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) 
วันที่ 28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสมาร์ทนานา โรงแรมนูโวซิตี กรุงเทพฯ

#IITpodcast 
 

WCimage
อัลกุดส์ : อดีต ปัจจุบัน และวันสิ้นโลก | 28/1/67