ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 35 (อายะฮฺ 53-55) | 1/8/66

Submitted by dp6admin on Sat, 05/08/2023 - 16:58
หัวข้อเรื่อง
- ความชั่วส่งผลต่อความดี ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น อัลลอฮฺไม่รับการบริจาคของผู้ที่ละเมิด (ฟาซิก), มองหรือพูดสิ่งหะรอม ส่งผลต่อคุชุอฺในละหมาด การใคร่ครวญกุรอาน ฯลฯ
- อวัยวะของเราถูกออกแบบ ถูกสร้างมาให้ทำหน้าที่สำคัญคือ ขอบคุณพระเจ้า ไม่ได้ถูกออกแบบให้ทำบาป ระบบนิเวศก็เช่นกัน เมื่อมนุษย์ละเมิด ทำลายธรรมชาติ ก็เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศ
- ความจริงใจในการรับอิสลาม และความจริงใจต่ออัลลอฮฺและร่อซูล เป็นสิ่งสำคัญ
- ทำไมอัลลอฮฺให้ผู้ปฏิเสธหรือมุนาฟิกีน ฐานะดีมีลูกหลานมากมาย ?
- ใครที่อัลลอฮฺให้ตายในสภาพผู้ปฏิเสธ ? ตย. ฟิรเอาน์
- คนที่รักษาละหมาด แต่ไปดูหมอ ละหมาดจะถูกตอบรับไหม, ดูดวง ดูฤกษ์
สถานที่
มุศ็อลลาไวท์แชนแนล
วันที่บรรยาย
15 มุฮัรรอม 1445
วันที่บรรยาย
ความยาว
80.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ  
9:53 จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า พวกท่านจงบริจาคกันเถิด ทั้งด้วยสมัครใจหรือด้วยฝืนใจก็ตาม มันจะไม่ถูกรับจากพวกท่านเป็นอันขาด แท้จริงพวกท่านนั้นเป็นพวกที่ละเมิด

ความชั่วส่งผลต่อความดี ทางตรงหรือทางอ้อม
- อัลลอฮฺไม่รับการบริจาคของผู้ที่ละเมิด (ฟาซิก)
- ความผิดบางอย่าง ส่งผลกระทบต่อความดีที่เราทำด้วย
- เช่น มองหรือพูดสิ่งหะรอม ส่งผลต่อคุชุอฺในละหมาด การใคร่ครวญกุรอาน ฯลฯ
- อวัยวะของเราถูกออกแบบ ถูกสร้างมาให้ทำหน้าที่สำคัญคือ ขอบคุณพระเจ้า ไม่ได้ถูกออกแบบให้ทำบาป ระบบนิเวศก็เช่นกัน เมื่อมนุษย์ละเมิด ทำลายธรรมชาติ ก็เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศ

16:78 และอัลลอฮ์ทรงให้พวกเจ้าออกจากครรภ์มารดาของพวกเจ้า โดยพวกเจ้าไม่รู้อะไรเลย และพระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าได้ยินและเห็นและมีหัวใจ (สำหรับนึกและคิด) เพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ

- มุนาฟิก ก็เหมือนคนที่กำลังละเมิดหรือล่วงเกินกฎธรรมชาติที่อัลลอฮฺสร้าง ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ผิดปกติ
- ช อยากเป็น ญ , ญ อยากเป็น ช ก็เป็นการละเมิดกฎของอัลลอฮฺ สังคมจึงวุ่นวาย
- คนที่ไม่ได้ทำบาป ไม่ได้ละเมิด บางทีก็ได้รับผลกระทบด้วย

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ  

9:54 ไม่มีสิ่งใดขัดขวางพวกเขา ในการที่บรรดาสิ่งบริจาคของพวกเขาไม่ถูกรับจากพวกเขา นอกจากพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และต่อรอซูลของพระองค์เท่านั้น และพวกเขาจะไม่มาละหมาด นอกจากพวกเขาจะมีสภาพเกียจคร้าน และพวกเขาจะไม่บริจาค นอกจากพวกเขาจะมีสภาพฝืนใจ

อัลลอฮฺไม่รับการบริจาค เพราะพวกเขาไม่เต็มใจกับอัลลอฮฺใน 3 เรื่อง
1- ศรัทธา
2- ละหมาด
3- บริจาค

- ผิดกับเศาะฮาบะฮฺที่จริงใจกับอัลลอฮฺกับศาสนา บริจาคอย่างเต็มที่ เช่น อบูค็อยสะมะฮฺ, ท่านอบูบักร
- เราจริงใจต่ออัลลอฮฺไหม ? เต็มใจทำเพื่ออัลลอฮฺไหม ?
- เศาะฮาบะฮฺแข่งขันกันทำความดี แต่ไม่โอ้อวด
- ละหมาดแบบขี้เกียจ ไม่อยากลุกขึ้นละหมาด
- ตั้งใจไม่ลุกขึ้นละหมาดในเวลา เป็นบาปใหญ่ ใหญ่กว่าทุกบาปใหญ่ ใหญ่กว่าซินา อกตัญญูพ่อแม่ ฯลฯ

- มุนาฟิกไม่เต็มใจกับอัลลอฮฺ อิบาดะฮฺอื่นๆด้วย เช่น ถือศีลอดฟัรฎู
- อิคลาศ(บริสุทธิ์ใจ)ในการปฏิบัติอิบาดะฮ ไมใช่เรื่องยาก
- การเข้าถึงอัลลอฮฺเป็นเรื่องง่ายสุดในอิสลาม 

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ  

9:55 ดังนั้นจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขา และอย่าให้ลูก ๆ ของพวกเขาเป็นที่พึงใจแก่เจ้า แท้จริงอัลลอฮฺทรงต้องการที่จะลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นในชีวิตแห่งโลกนี้ และที่จะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไป ขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น

- มุนาฟิกีนคือพวกที่เสียผลประโยชน์ จึงเข้ารับอิสลาม เพื่อหวังผลประโยชน์ในดุนยา เช่น ทรัพย์สิน ความเชื่อถือ 
เช่น อับดุลลอฮฺ อิบนุอุบัย อิบนุสะลูน หัวหน้ามุนาฟิกีน
- อย่าให้สภาพภายนอกของเขา (ทรัพย์สิน บารมี) ทำให้เจ้าหลงไป
- อัลลอฮฺจะลงโทษด้วยทรัพย์สินและลูกหลาน

อุละมาอฺตีความ 2 อย่าง
1-มีทรัพย์และลูกหลานมาก จะได้ทำบาปมากขึ้น
2- อัลลอฮฺตอบแทนความดีของเขาในโลกนี้ เมื่อถึงโลกหน้าจะได้ลงโทษอย่างเดียว

- อัลลอฮฺให้เขาตายในสภาพผู้ปฏิเสธ (การกำหนดสภาวะ) เนื่องจากการปฏิเสธของเขามาก่อนหน้านี้ ดื้อดึงต่อสัจธรรม 
- อิบลีส

คนที่ตั้งใจปฏิเสธ ไม่ยอมศรัทธา ดื้อดึงต่อสัจธรรม อัลลอฮฺจึงให้หัวใจเขาหลงไปจากทางของพระองค์ 
ตย. อิบลีสไม่ยอมสุจูดต่อนบีอาดัม ตามคำสั่งของอัลลอฮฺ เพราะคิดว่าตัวเองประเสริฐกว่า สนองกิเลสตัวเอง ตะกับบร

บทเรียนจากอิบลีส - ความชั่วบางอย่าง ส่งผลต่อความดี
- ทำความชั่วเรื่องเดียว แล้วไม่เตาบัต 
- ผู้ศรัทธา - ไม่ปฏิเสธคำสั่งของอัลลอฮฺ ไม่ตั้งใจทำบาป พลาดไปก็เตาบัต ทำดีชดเชย

ใครที่อัลลอฮฺให้ตายในสภาพผู้ปฏิเสธ
- ตอนที่นบีมูซาหนีฟิรเอาน์ ทะเลแยกเป็น 2 ฝั่ง เป็นมุอฺจิซาตยิ่งใหญ่ ฟิรเอาน์ก็ยังไม่ยอมศรัทธา ไล่ล่านบีมูซาต่ออีก
ดื้อดึงในการปฏิเสธ 
- กล่าวกะลีมะฮฺโดยไม่เต็มใจ ตะกับบร ไม่ยอมเอ่ยพระนามของอัลลอฮฺ
- ตอนเข้ารับอิสลามต้องจริงใจ เข้าแล้วก็ต้องเต็มใจกับอัลลอฮฺ

- คนที่รักษาละหมาด แต่ไปดูหมอ ละหมาดจะถูกตอบรับไหม, ดูดวง ดูฤกษ์
- ชำระนะจาซะฮฺด้วยทิชชู่ ถือว่าสะอาดไหม ?

at-tawbah

at-tawbah

at-tawbah

WCimage
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 35