ความแตกแยกของสังคมเป็นอะซาบ(การลงโทษ)

ความแตกแยกของสังคมเป็นอะซาบ(การลงโทษ)

Submitted by dp6admin on Thu, 16/03/2023 - 14:19
หัวข้อเรื่อง
16:125 จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขุม และการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า
- โกรธกันได้ไม่เกิน 3 วัน

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 37 (อายะฮฺ 65)"

ความยาว(นาที)
5 นาที
วันที่