อำนาจ การศึกษา คุณภาพ

อำนาจ การศึกษา คุณภาพ

Submitted by dp6admin on Wed, 03/06/2020 - 19:43
หัวข้อเรื่อง
- #มุสลิมขาดอำนาจ การศึกษา คุณภาพ
อำนาจหายไป เพราะเราขาดเอกภาพ อำนาจจะคืนมา ด้วยการเป็นเอกภาพในประชาชาติ
การศึกษาจะคืนมา ด้วยการใช้เวลาให้คุ้มค่า เราต้องใช้เวลาในการเพิ่มความรู้ทุกศาสตร์ในชีวิตของเรา
คุณภาพขาดไป เพราะขาดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ถูกต้อง
- เราควรทำอะไรในสถานการณ์ปัจจุบัน - ดุอาอฺ คิดและลงมือทำ เพื่อแก้ไขปัญหา ดีกว่านั่งเสียใจ
แก้ปัญหา #อิสลาโมโฟเบีย ได้อย่างไร ?

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 57 (อายะฮฺ 148-150 บนีอิสรออีล)"

ความยาว(นาที)
8 นาที