ถ้าวะลีของผู้หญิงทำบิดอะฮฺ เจ้าบ่าวต้องเปลี่ยนวะลีหรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 30/04/2010 - 15:34

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ