ขอให้เชคช่วยอธิบายหะดีษ ""แท้จริงการได้ความรู้ด้วยการศึกษา, การที่จะมีขันติก็ต้องอดทน..."

Submitted by dp6admin on Tue, 02/03/2010 - 05:05
คำถาม
ขอความหมายหะดีษ และอยากให้เชคช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหะดิษนี้ด้วยครับ
انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم، وانما الصبر بالتصبّر
إنما العلم بالتعلُّم ، وإنما الحلم بالتحلُّم ، ومَن يتحر الخير يُعْطَه ، ومَن يتقِّ الشرَّ يُوقَه

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความหมาย หะดีษรายงานโดยอิมามบุคอรียฺโดยไม่ได้ระบุสายสืบ(อิสนาด) "แท้จริงการได้ความรู้ด้วยการศึกษา, การที่จะมีขันติก็ต้องอดทน(ต้องระงับอารมณ์และกิเลส), และการที่จะเป็นคนที่มีความอดทนก็ต้องขยันอดทน(ต้องเผชิญอุปสรรคและมีมานะในการอดทน), และใครที่ขยันแสวงหาความดีก็จะได้รับความดี และใครที่หลีกเลี่ยงจากความเลวก็จะได้รับความคุ้มกันจากความเลวนั้น"

วันที่ตอบ 24 ก.พ. 53 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)

วันที่ตอบ