Jiฮาด ที่ดีที่สุด !!!

Jiฮาด ที่ดีที่สุด !!!

Submitted by dp6admin on Sun, 12/05/2024 - 19:49
หัวข้อเรื่อง
หะดีษการปกครองยุคสมัยต่างๆ แนวทางของนบี, คิลาฟะฮฺ, มุลกุลจับรียฺ(ระบบกษัตริย์, มุลกุลอะฎูฎ(กษัตริย์แบบเผด็จการ), หลังจากนั้นจะมีการฟื้นฟูคิลาฟะฮฺในแนวทางของท่านนบี
...จิฮาดที่ดีที่สุดสำหรับพวกเจ้าคือ "อัรริบาฏ(การเฝ้าระวัง)" และอัรริบาฏที่ดีที่สุดคือที่ อัสก่อลาน" (บันทึกโดยอิมามฏ๊อบรอนียฺ)
คุณลักษณะของฏออิฟะฮฺมันซูเราะฮฺประการหนึ่งคือ อยู่รอบบัยตุลมักดิส

จาก "อัลกุดส์ : อดีต ปัจจุบัน และวันสิ้นโลก | 28/1/67"

ความยาว(นาที)
8 นาที
วันที่