1898 เดือนต้องห้าม สำคัญอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Mon, 22/05/2023 - 14:03
คำตอบ

“9:36 แท้จริงจำนวนเดือน ณ อัลลอฮฺนั้นมีสิบสองเดือนในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน จากเดือนเหล่านั้นมีสี่เดือนซึ่งเป็นเดือนที่ต้องห้าม...” 4 #เดือนต้องห้าม (#อัลอัชฮุรุลหุรุม) คือ เดือนซุลเก๊าะอฺดะฮฺ ซุลฮิจจะฮฺ มุฮัรรอม และเราะญับ เป็นเดือนทีมีเกียรติ มีความศักดิ์สิทธิ์ บาปจะถูกนับทวีคูณ ผลบุญก็จะทวีคูณเช่นกัน มีซุนนะฮฺให้ถือศีลอด

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว 19/5/66"

วันที่ตอบ