1133 การอ่านหรือกล่าวซูเราะห์อัลอัศรฺหลังจากดุอาอฺปิดประชุม มีหลักฐานหรือไม่ครับ

Submitted by dp6admin on Wed, 30/12/2009 - 20:29
คำถาม
การประชุมหรือฮะละเกาะห์ก็ดีเวลาปิดประชุมก็อ่านดุอาอฺปิดประชุมที่พวกเราได้กันแทบทุกคน ก็คือ ซุบฮานะกัลลอฮุมม่า วะบิฮัมดิกะ......(จนจบดุอา) ดุอานี้เคยเห็นในหนังสือดุอามีตัวบท คำถามคือ การอ่านหรือกล่าวซูเราะห์อัลอัศร.ต่อหลังจากดุอาปิดประชุม มีหลักฐานจากซุนนะห์นบี หรือจากซ่อฮาบะห์ หรือจากทัศนะอุลามาอ. หรือไม่ครับเชค และถ้าไม่มี การกระทำเป็นประจำทุกครั้งเป็นบิดอะห์หรือไม่เพราะเคยสัมผัสมา อ่านซูเราะห์อัลอัศร.ตลอดเลย ไม่เคยอ่านซูเราะห์อื่นเลยครับ ผมยังเด็กไม่กล้าถามเขาหรอกถามเชคดีกว่า วัสลาม ขออัลลอฮทรงให้เชคมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะทำงานอิสลามต่อไปครับ

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ