ละหมาดซุนนะฮฺ

**คลิ้กที่คำถาม เพื่อรับฟังคำตอบ**

คำถาม :…

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 7/12/65

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 27/7/65

#ละหมาดวิตรฺ เป็นละหมาดซุนนะฮฺยามกลางคืนที่ท่านนบีปฏิบัติเป็นประจำ ทั้งในและนอกเดือนเราะมะฎอน
โดยละหมาดเป็นจำนวนคี่ (1,3,5,7 ร็อกอะฮฺ) ซึ่งท่านนบีจะหมาดทีละ 2 ร็อกอะฮฺ แล้วปิดท้ายด้วย 1 ร็อกอะฮฺสุดท้าย
ดูรายละเอียดได้ในหนังสือ "ท่านนบีละหมาดอย่างไร?, อาจารย์อะหมัด สมะดี"…
เตรียมพร้อมสู่เราะมะฎอน
59- ละหมาดเมื่อกลับจากการเดินทาง
- กะอบฺ อิบนุมาลิก ถูกบอยคอตเพราะไม่เข้าร่วมสงครามตะบู๊ก
60- เมื่อเข้ามัสจิด ให้รุกัวะ 2 ร็อกอะฮฺ
- ละหมาดตะฮิบะตุ้ลมัสจิด
- 2 ร็อกอะฮฺนี้เป็นวาจิบหรือซุนนะฮฺ
61- มีหะดัษ(เสียน้ำละหมาด)ในมัสจิด (…
แบบฉบับจากบรรดาสะลัฟ
กิยามุลลัยลฺ = ละหมาดกลางคืน