เมื่อดื่ม อย่าหายใจลงภาชนะ (เฉพาะภาชนะส่วนรวม)

เมื่อดื่ม อย่าหายใจลงภาชนะ (เฉพาะภาชนะส่วนรวม)

Submitted by dp6admin on Mon, 14/08/2023 - 15:41
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า
"เมื่อดื่ม อย่าหายใจลงภาชนะ (เฉพาะภาชนะส่วนรวม)..."

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

จาก "#เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 44 : #กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21)"

ความยาว(นาที)
4 นาที
วันที่