หะดีษที่ 39 อัลลอฮฺอภัยในข้อผิดพลาด ลืม ถูกบังคับ (3)

Submitted by admin on Thu, 12/11/2015 - 13:22

หะดีษ 39  الحديث التاسع والثلاثون 

عَنِ ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما ، أنَّ رسولَ اللهِ  قَالَ : (( إنَّ الله تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ ، وما استُكْرِهُوا عليهِ )) . حديثٌ حسَنٌ رَواهُ ابنُ ماجهْ والبَيَهقيُّ وغيرهما .
หะดีษนี้รายงานโดย อับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า
“แท้จริงอัลลอฮฺได้ให้อภัยสำหรับฉัน แก่ประชาชาติของฉัน (ในเรื่อง) ข้อผิดพลาด และสิ่งที่ลืม  และสิ่งที่ถูกบังคับ”
 

 

หะดีษบทนี้ใช้อ้างอิงบ่อยในนิติศาสตร์อิสลาม เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “เจตนาของมนุษย์ (มะกอศิดุลมุกัลละฟีน)” ในทางนิติศาสตร์อิสลามมี 2 ประเภทคือ 
1-เจตนาของพระเจ้า(อัลลอฮฺ), วัตถุประสงค์ของชรีอะฮฺ มีประโยชน์ในการวินิจฉัยตัวบท
2-เจตนาของคนที่ปฏิบัติตามชรีอะฮฺ มีประโยชน์ในการวินิจฉัยผู้กระทำ

-- วีดีโอ ครั้งที่ 1-3 --

หะดีษที่ 39 อัลลอฮฺอภัยในข้อผิดพลาด ลืม ถูกบังคับ (3)