วัว

"แท้จริงอัลลอฮฺทรงบัญชาแก่พวกท่านให้เชือดวัวตัวหนึ่ง (ไม่ใช่ "วัวตัวเมี่ย")"
- การพูดเล่นในอิสลาม มีขอบเขตอย่างไร ? พูดเล่นได้ แต่อย่าโกหก อย่าพูดบ่อย ฯลฯ
- เรื่องราวจากคัมภีร์ก่อนๆ (ยิว คริสต์) มุสลิมเชื่อได้หรือไม่ ?
- ความดื้อดึงของบนีอิสรออีล (ยิว)…
การตีความมุอฺญิซาต, ก็อดยานียฺ,
ช่วงเวลา 40 ปีที่บนีอิสรออีลอยู่ในซีนาย หลังจากข้ามทะเลแล้ว,
มัสญิดอักศอ, โดมอัศศ็อคเราะฮฺ, หินลอย?