มรดก

- ปัญหามรดกของผู้ที่เสียชีวิตโดยไม่มีบิดาและบุตร (กะลาละฮฺ)
- อายะฮฺที่ถูกประทานช่วงฤดูร้อน

35:32 และเราได้ให้คัมภีร์ เป็นมรดกสืบทอดมา แก่บรรดาผู้ที่เราคัดเลือกแล้วจากปวงบ่าวของเรา
บางคนในหมู่พวกเขาเป็น (1) ผู้อธรรมแก่ตัวเอง
(2) และบางคนในหมู่พวกแป็นผู้เดินสายกลาง
(3) และบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้รุดหน้าในการทำความดีทั้งหลาย ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ…
- สำนวนในอายะฮฺ 126 นี้มีหลายที่ในอัลกุรอาน พูดถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺ และจะมาก่อนอายะฮฺที่พูดถึงบทบัญญัติหรือพระบัญชาของอัลลอฮฺ
- 2 อายะฮฺนี้ทบทวนความศรัทธาของเราในการพร้อมน้อมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ
- ซูเราะฮฺ อัลอันฟาล เป็นหนึ่งใน 7 ซูเราะฮฺยาว (อัสสับอุฏฏิวาล) มี 75 อายะฮฺ
- 36.5 พูดถึงการต่อสู้เชิงรูปธรรมหรือนามธรรมในโลกนี้ ระหว่างความเท็จกับความจริง การบริหารการต่อสู้ให้เกิดชัยชนะจะทำอย่างไร นี่เป็นอัตลักษณ์ของอิสลาม
- มารยาทในการทำสงคราม ทำด้วยความจำเป็น
-…
สรุปอายะฮฺ 29-32; ค้าขาย, ดอกเบี้ย, ฆ่าตัวตาย, การแบ่งมรดก, การรักษาสัญญาสมัยญาฮิลียะฮฺ,