คำนำ

Submitted by dp6admin on Wed, 13/01/2010 - 15:23

จากบทความภาษาอาหรับของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
แปลโดย อัดนาน ฮารูน นาแซ

คำนำ

คำสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา มวลคำอวยพรและความสันติจงมีแด่ท่านศาสดา มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

บทความที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้เป็นบทความที่ มีการเผยแพร่เป็นภาษาอาหรับลงในกระทู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาและการดะอฺวะฮฺ รวมทั้งเว็บไซต์อิสลามมากมายในอินเตอร์เน็ต ซึ่ง(อัลฮัมดุลิลลาฮฺ)อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ประทานประโยชน์ ความสำเร็จ และการยอมรับที่ดีต่อบทความนี้ โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนมุสลิม ทั้งนี้เพราะบทความนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการทำงานเพื่ออิสลาม และบทบาทหน้าที่ของเยาวชนหนุ่มสาวมุสลิมต่อประชาชาติและศาสนา นอกจากนั้นยังได้พูดถึงหลักการต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อทำให้กิจการต่างๆ ของศาสนาประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นใน โดยมีจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องชัดเจน

ในขณะที่ประชาชาติกำลังขาดแคลนบุคลากรที่ สามารถยกระดับตนเองสู่ความเป็นเลิศและอัจฉริยะในทุกๆด้าน แต่บทความและหนังสือของเราในปัจจุบันนี้กลับให้ความสำคัญกับเรื่องการสอน เยาวชนของเราให้เลิกฟังเพลง เลิกสูบบุหรี่ ยาเสพติด ภาพยนตร์ ละครและสื่อลามกต่างๆ ซึ่งยังไม่เป็นที่พอเพียงหากเราต้องการยกระดับคุณภาพของเยาวชนมุสลิมสู่ความ เป็นเลิศ

แท้จริงแล้ว เยาวชนหนุ่มสาวของเราควรที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านั้น ก้าวกระโดดในการเปลี่ยนแปลงตนเอง พร้อมทั้งยกระดับตัวเองให้สูงขึ้น เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อมนุษยชาติ และความเจริญก้าวหน้าให้กับศาสนาและประชาชาติอิสลามสืบไป

เราต้องการเยาวชนหนุ่มสาวที่มีศักยภาพและความสามารถในการทำงานทั้งทางด้านศาสนาและสังคม

เราต้องการเยาวชนหนุ่มสาว ที่มีคุณภาพและพรสวรรค์แขนงต่างๆ ในการเผยแผ่และทำงานเพื่อศาสนาในทุกๆด้าน ทั้งการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ทหาร และอื่นๆ

เพื่อที่พวกเขาจะได้เผย แผ่ศาสนาของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา สอนประชาชาติในเรื่องศาสนาและการดำเนินชีวิต รวมทั้งเรียกร้องสิทธิของพี่น้องมุสลิมในทุกสถานที่ ทั่วทุกมุมโลก

เป็นสิ่งที่น่าเศร้าที่เรายังขาดแคลนเยาวชน ที่มีศักยภาพและความเป็นเลิศในแทบจะทุกๆด้าน จนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเริ่มต้นค้นหาเยาวชนเหล่านี้ พร้อมทั้งผลักดันสนับสนุนให้พวกเขาแสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมา  ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นความพยายามที่จะทำให้การก้าวกระโดดดังกล่าวนั้น ประสบความสำเร็จ ในอันที่จะพัฒนาเยาวชนหนุ่มสาวของเราในประเทศไทย

บทความนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย คุณอัดนาน ฮารูน นาแซ อันเป็นความพยายามของผู้เขียนและผู้แปลที่จะมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการยก ระดับเยาวชนหนุ่มสาวในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดเยาวชนที่ประสบชัยชนะ ที่เราทุกคนได้คาดหวังไว้ต่อประชาชาติอิสลามทั้งมวล

วัลฮัมดุลิลลาฮฺ มวลการสรรเสริญและการขอบคุณเป็นของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ผู้ทรงอธิบาลแห่งสากลจักรวาลทั้งมวล

ริฎอ อะหมัด สมะดี
มุฮัรรอม 1427
กุมภาพันธ์ 2549


ที่มา : หนังสือ เยาวชนมุสลิม...ความหวังของประชาชาติอิสลาม, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี