สไลด์ชุดที่ 1 : มักกะฮฺนคร, มัสญิดหะรอม, กะอฺบะฮฺ, หินดำ, ซัมซัม