พี่สาวสุขภาพไม่ดี ให้น้องชายไปทำฮัจญฺแทนได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 18/03/2011 - 19:33

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง