1773 เมื่อถูกอธรรม จะอดทนหรือตอบโต้ ?

Submitted by dp6admin on Mon, 18/10/2021 - 14:18
คำถาม
คำถาม - การที่เราไม่ได้ทำร้ายหรือว่าร้ายคนอื่น แต่เราถูกอธรรม เราก็อดทนไม่โต้ตอบ ณ อัลลอฮฺ เราจะเป็นอย่างไร
"ปัญญาชนเค้าจะตอบโต้ในเรื่องที่มีผลกระทบส่วนรวม เรื่องส่วนตัวน่ะเค้าทิ้งไปเลย"

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
ในรายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม วันพุธที่ 18 พ.ค. 59
https://youtu.be/via6jK1EB9E

วันที่ตอบ