1021 ละหมาดญะมาอะฮฺซ้อนญะมาอะฮฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 17:29

 

คำถาม :  อัสลามมูอาลัยกุม ผมมีคำถาม 2 ข้ออยากเรียนถามเชคเกี่ยวกับฟิกฮฺครับ

1. ผมอยากทราบว่า ถ้าเกิดมีคนเข้าไปละหมาดในมัสยิด แต่อิหม่ามให้สล่ามแล้ว

แต่มีมะมูมบางคนยังละหมาดไม่เสร็จ เราสามารถละหมาดตามมะมูมคนนั้นได้หรือไม่ครับ

2. และถ้าเกิดมีคนเข้าไปละหมาดในมัสยิดแต่อิหม่ามให้สลามแล้ว แต่คนที่เข้าไปละหมาดทีหลังหลายคน เราจะตั้งให้มีอิหม่ามนำละหมาดอีกครั้งเฉพาะคนที่มาช้าได้หรือไม่ครับ

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ถ้าเป็นมัสยิดมัฏรู้ก หมายถึง มัสยิดอยู่ริมถนนหรือใกล้ทางเดินทางของผู้คนในสังคม ก็อนุญาตให้ละหมาดญะมาอะฮฺภายหลังญะมาอะฮฺแรกของอิมาม แต่ถ้าหากมัสยิดไม่เป็นเช่นนั้น ซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไม่อนุญาตให้ละหมาดญะมาอะฮฺหลายครั้งในมัสยิดเดียว ซึ่งทัศนะของอุละมาอฺส่วนมากว่า การละหมาดญะมาอะฮฺซ้อนญะมาอะฮฺในมัสยิดเดียวกันเป็นสิ่งที่มักโรหฺ(ไม่ชอบให้กระทำ) โดยเฉพาะในมัซหับชาฟิอียฺ ซึ่งแบบฉบับของท่านนบีตรงนี้ให้กลับไปละหมาดที่บ้าน หรือแบบฉบับของศ่อฮาบะฮฺให้ละหมาดที่มัสยิดก็ได้แต่ละหมาดคนเดียวโดยไม่รวมทำญะมาอะฮฺอีกครั้ง มีบางทัศนะที่อนุโลมให้ละหมาดญะมาอะฮฺซ้อนญะมาอะฮฺ แต่หะดีษที่อ้างอิงค่อนข้างไม่มีน้ำหนักทางการวินิจฉัย

เพราะฉะนั้นการละหมาดญะมาอะฮฺซ้อนญะมาอะฮฺจะเป็นพฤติกรรมที่ทำลายความตั้งใจในการละหมาดญะมาอะฮฺแรกกับอิมาม เพราะผู้ที่หวังในการละหมาดญะมาอะฮฺซ้อนญะมาอะฮฺอย่างต่อเนื่องมักจะไม่ตั้งใจไปให้ทันญะมาอะฮฺแรกกับอิมาม เพราะหวังว่าจะละหมาดญะมาอะฮฺได้อยู่ทุกเวลา

ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความเป็นญะมาอะฮฺ อุละมาอฺส่วนมากจึงเห็นว่า การละหมาดญะมาอะฮฺภายหลังญะมาอะฮฺแรกของอิมามเป็นการทำลายความเป็นญะมาอะฮฺเสียด้วย เพราะคำว่า "ญะมาอะฮฺ" แปลว่า "พร้อมเพรียง หรือปึกแผ่นเดียวกัน หรืออันหนึ่งอันเดียว" แต่ถ้าหากมีหลายญะมาอะฮฺ ความหมายนั้นย่อมล้มเหลวอย่างแน่นอน

สำหรับคำถามที่สอง ก็เป็นสภาพเดียวกับสภาพที่อยู่ในคำถามแรก หมายถึงมีหุกุ่มเดียวกัน เพราะถือว่าเป็นญะมาอะฮฺซ้อนญะมาอะฮฺ หรือญะมาอะฮฺภายหลังญะมาอะฮฺแรกของอิมาม ดังนั้นซุนนะฮฺที่ถูกต้องและดีงามสำหรับคนที่ไม่ทันการละหมาดญะมาอะฮฺแรกอิมามนั้นคือ ให้ละหมาดคนเดียวในมัสยิดหรือกลับไปละหมาดที่บ้าน เพราะสภาพนี้จะอบรมขัดเกลาจิตใจของคนเหล่านี้ให้พยายามรักษาญะมาอะฮฺแรกต่อไป อนึ่ง คำตอบนี้เป็นคำตอบกว้างๆเพื่อนำไปปฏิบัติ ถ้าต้องการหลักฐานอย่างละเอียดกรุณาบอกด้วย

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

6 ต.ค. 48

วันที่ตอบ