การอะซาน

Submitted by tach on Tue, 18/08/2009 - 17:01

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 19 ส.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)

อยากทราบว่าการอะซานนั้นมีกี่่แบบ แบบไหนบ้าง