อัลอัสมาอุลฮุสนา 4 (อัรเราะหฺมาน-อัรเราะฮีม)

Submitted by dp6admin on Fri, 30/11/2018 - 14:28
หัวข้อเรื่อง
(อัรเราะหฺมาน-อัรเราะฮีม)
สถานที่
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
13.00 mb
ความยาว
111.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

  • ความหมายของ "อัลลอฮฺ", รวมอยู่ใน 99 พระนามหรือไม่
  • อัรเราะหฺมาน(1)
  • อัรเราะฮีม(2)