DMS1014

Submitted by dp6admin on Tue, 01/09/2009 - 00:22

"สำหรับบรรดาผู้กระทำความดี จะได้รับความดี  และได้เพิ่มขึ้นอีก ความหมองคล้ำและความต่ำต้อยจะไม่ปกคลุมใบหน้าของพวกเขา ชนเหล่านี้คือชาวสวรรค์ พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล"

รายละเอียด

 
??????????? ??????????? ?????????? ??????????? ????? ???????? ??????????? ?????? ????? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ???? ?????? ??????????

สำหรับบรรดาผู้กระทำความดี จะได้รับความดี (*1*) และได้เพิ่มขึ้นอีก (*2*) ความหมองคล้ำและความต่ำต้อยจะไม่ปกคลุมใบหน้าของพวกเขา ชนเหล่านี้คือชาวสวรรค์ พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล (ซูเราะฮฺยูนุส 26)

(1)  ผู้ที่กระทำความดีด้วยความศรัทธาและการงานที่ดี สิ่งที่เขาจะได้รับเป็นการตอบแทนคือ สวนสวรรค์
(2)  และสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นอีก การมองไปยังพระพักตร์ของอัลลอฮ์ ตะอาลา อันนี้เป็นรายงานจากหะดีษศ่อเฮียะฮ์ ซึ่งบันทึกโดยมุสลิม

[อัลกุรอานพร้อมความหมาย ซูเราะฮฺยูนุส]