สัมมนาเรื่อง "ชำระประวัติศาสตร์" (14 ม.ค.55)

Submitted by dp6admin on Sat, 24/12/2011 - 14:48

บุคคลทั่วไป (not verified)

Wed, 11/01/2012 - 20:54

9.00 น. - ลงทะเบียน
9.30-10.30 น. - บรรยายในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์อิสลามจากตำราซุนนีและชีอะฮฺ"
10.30-10.45 น. - พัก
10.45-12.00 น. - สนทนาและตอบคำถาม
12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารและละหมาดซุฮริ
13.00-14.30 น. - บรรยายในหัวข้อ "ปัจจัยที่ทำให้ชีอะฮฺบิดเบือนประวัติศาสตร์"
14.30-14.45 น. - พัก
14.45-15.30 น. - สนทนาและตอบปัญหา

 http://www.right-shiah.net/