ซุนนะฮฺของท่านนบีในวันอีดุ้ลอัฎฮา

Submitted by dp6admin on Wed, 29/07/2020 - 18:36
หัวข้อเรื่อง
- วันอีด, การไปละหมาดอีดิ้ลอัฎฮา
- เวลาในการกล่าวตักบีร, อาบน้ำญะนาบะห์และการแต่งกายในวันอีด, การเดินทางไปละหมาด,
- การเชือดกุรบานและเวลาในการเชือด, การอวยพรแก่กัน, การแจกเนื้อกุรบาน
ความยาว(นาที)
15 นาที