สู่อีมานที่มั่นคง

ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง ทางคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47 โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี
 
ตอนที่ 1-50

 
IslamInThailand

 

1 การกระทำที่ดียิ่ง
2 ความสำคัญของมัสญิด
3 ความประเสริฐของการละหมาดวันศุกร์
4 อีมานในภาคปฏิบัติ
5 ชะฮาดะฮฺ (พระนามของอัลลอฮฺ)
6 ชะฮาดะฮฺ (การศรัทธาต่ออัลลอฮฺและปฏิเสธฏอฆูต)
7 รู้จักอัลลอฮฺ (คุณลักษณะ) - อัลอะหัด,อิคลาศ
8 ชิรกฺ (การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ)-อิคลาศ
9 การทำดีโดยบริสุทธิ์ใจ(อิคลาศ),ชิริกลับ
10 สิ่งที่ทำลายอีมาน(ชิรกฺ)
11 ความศรัทธาต่อคุณลักษณะของอัลลอฮฺ (อัลกอดีร)และสถานการณ์โลกมุสลิม - ความศรัทธาต่อพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺในการจัดการประเทศมหาอำนาจผู้อธรรม
12 ศาสนกิจที่จะเพิ่มพูนอีมาน(การขอดุอาอฺ) - เงื่อนไขของดุอาอฺมุสตะญาบ(อาหารหะล้าล, ไม่ใช่ดุอาอฺที่ขัดหลักการอิสลามหรือสาปแช่งมุสลิม) ดุอาอฺของผู้ถูกอธรรม
13 การเพิ่มพูนอีมานในสถานการณ์ที่มุสลิมถูกอธรรมหรืออ่อนแอ, สงครามอุฮุด, ฮัสบุนัลลอฮุวะนิอฺมัลวะกีล- การรักษาอีมานให้มั่นคงเมื่อมุสลิมถูกอธรรม
14 การรักษาอีมานให้มั่นคงเมื่อมุสลิมถูกอธรรม 2, อีมานที่มั่นคงต่ออัลลอฮฺ - อัรร็อซซาก(ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ)
15 ความสำคัญของการปฏิบัติฟัรฎูและซุนนะฮฺ
16 ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ 1 - การกล่าวอัลลอฮุอักบัร, ดุอาอฺอิสติฟตาหฺ, อัลฟาติหะฮฺ
17 ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ 2 - อัลฟาติหะฮฺ
18 ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ 3 - อัลฟาติหะฮฺ
19 ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ 4 - อัลฟาติหะฮฺ
20 ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ 5 - อัลฟาติหะฮฺ
21 ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ 6 - อัลฟาติหะฮฺ
22 การพูดสัจธรรม
23 ความยำเกรงอัลลอฮฺกับการพูด
24 อีมานกับการวางตัวเป็นกลาง
25 มุอฺมิน-กาฟิร  ขยันทำอิบาดะฮฺในช่วงที่สะดวกสบาย การต่อสู้กับฟิตนะฮฺและมุซีบะฮฺ
26-31 หะดีษคำสั่งเสียแก่ท่านมุอ๊าซ "จงยำเกรงอัลลอฮฺ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด..."
26 จงยำเกรงอัลลอฮฺ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด
27 จงยำเกรงอัลลอฮฺ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด, เมื่อทำความผิด (มะอฺศิยัต) การลบล้างความผิด
28 อีมานในอัลเกาะฎออฺวัลเกาะดัร
29 การทดสอบจากอัลลอฮฺ (มุซีบะฮฺ)
30 อะมานะฮฺ (ที่ถูกประทานลงมาและถูกยึดไป) - การรำลึกถึงอัลลอฮฺในช่วงเวลาก่อนซุบฮฺ (เวลาที่อัลลอฮฺทรงเสด็จลงมา เวลาดุอาอฺมุสตะญาบ), หะดีษจากท่านหุซัยฟะฮฺ อิบนุลญะมาน (ผู้รักษาความลับของท่านนบี) ท่านนบีได้พูดกับเราสองเรื่อง เรื่องหนึ่งฉันเห็นปรากฏแล้ว อีกเรื่องยังไม่เห็น เรื่องแรกท่านนบีบอกว่า "อะมานะฮฺ" ได้ลงมาอยู่ในรากของหัวใจของผู้ศรัทธา (อะมานะฮฺที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ คือ "อีมาน) 
31 มีมารยาทที่ดีงามต่อมนุษย์ - (หะดีษต่อจาก 26) ยำเกรงอัลลอฮฺ, ลบล้างความชั่วด้วยความดี, มีมารยาทที่ดีงามต่อมนุษย์
32 มารยาทในการพูด - มุสลิมที่ประเสริฐที่สุดคือผู้ที่บรรดามุสลิมีนปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขา
33 ความสำคัญของการรักษาลิ้น
34 ความศรัทธาต่ออัลลอฮฺและร่อซูลอย่างมั่นคง + การกระทำ(อะมั้ล)ของหัวใจ,ลิ้น,
35 อัลก็อลบุนสะลีม (หัวใจที่บริสุทธิ์)
36 อัลก็อลบุนสะลีม (หัวใจที่บริสุทธิ์) 
37 อัลก็อลบุนสะลีม (หัวใจที่บริสุทธิ์) 
38 ลักษณะอัลก็อลบุนสะลีม (หัวใจที่บริสุทธิ์) 4 ประการ - มุ่งสู่สัจธรรม, รักสัจธรรมและปรารถนาดีต่อความจริง, ชอบอีมานและเพิ่มเติมอีมานในหัวใจ, ระลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาและไม่ลืมหน้าที่ต่อพระองค์, มองเห็นสัจธรรม
39 หน้าที่ของมุอฺมินในการตักเตือนกัน