สนับสนุนเว็บไซต์ - ติดต่อเรา

 

ท่านสามารถสนับสนุนเว็บไซต์และกิจกรรมการเผยแผ่ศาสนาได้ดังต่อไปนี้1. ไฟล์เสียงที่ฟังแล้ว เขียน "คำสำคัญ(keywords)" หรือ เนื้อหาโดยสรุปไว้ที่ไฟล์นั้น โดยคลิกที่ "Add new comment" ทางด้านล่างของหน้าเว็บ เพื่อใช้ในการทำเครื่องมือค้นหาภายในเว็บไซต์นี้ต่อไป2. เรียบเรียงคำบรรยายเป็นบทความ ส่งอีเมล์มาที่ [email protected]

วิธีเรียบเรียงบทความ

- เรียบเรียงเป็นภาษาหนังสือด้วยสำนวนภาษาไทย
- ตรงที่ไม่แน่ใจหรือที่เป็นภาษาอาหรับให้ทำเครื่องหมายไว้(ทำเป็นแถบสีหรือตัวอักษรสี) วงเล็บเวลาว่าเป็นนาทีที่เท่าไหร่ของไฟล์
- พิมพ์ชื่อไฟล์ที่เรียบเรียงไว้ด้วย
- เนื้อหาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบรรยาย ให้ใส่ไว้ที่เชิงอรรถ(ฟุตโน้ต)

3. ช่วยจัดทำสารบัญไฟล์เสียงต่างๆ ในเว็บไซต์ ได้แก่3. อนุญาตให้เผยแพร่บทความ หนังสือ หรืออื่นๆ จากเว็บไซต์นี้ทางอินเตอร์เน็ต,เอกสาร, หรืออื่นๆ โดยระบุที่มา


 ญะซากุมุลลอฮุค็อยร็อน - ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีทุกท่าน

 

ติดต่อเรา : [email protected]