ปฏิทินเวลาละหมาด 2

ภาคกลาง

 เวลาละหมาดคำนวณโดย Al-falak ตามสูตรของ islaminthailand.org

-- ปฏิทินรอมฎอน กรุงเทพและต่างจังหวัด --

  เวลาละหมาดวันนี้

 กรุงเทพและปริมณฑล

(นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี,
สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
(เวลาละหมาดคำนวณโดย Al-falak
ตามสูตรของ islaminthailand.org)

นครนายก

นครสวรรค์

สุพรรณบุรี, ชัยนาท

สระบุรี

 

  ปฏิทินอิสลามอินไทยแลนด์ใช้สูตรการคำนวณเวลาซุบฮิและอิชาอฺคือ 17 องศา ซึ่งอยู่ปานกลางระหว่างสูตรของ ISNA แห่งสหรัฐอเมริกา(15) และอุมมุลกุรอกับสถาบันการคำนวณแห่งประเทศอียิปต์(ฮัยอะตุลมิซาฮะฮฺ )(20,19.5), สำหรับเวลามัฆริบได้คำนวณตามตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานอิสลามอินไทยแลนด์ คือที่บางกอกน้อย (ตำแหน่ง latitude=13.7500 องศา N, longitude=100.4833 องศา E) โดยเผื่อเวลาให้แก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 1 นาที, สำหรับเวลาอัสริได้คำนวณตามมัซหับชาฟิอียฺ, และเวลาซุฮรฺได้คำนวณหลังเวลาซะวาล(เวลาตะวันคล้อยจากตำแหน่งตรงศีรษะ)ประมาณ 5 นาที

จึงขอให้พี่น้องที่ใช้ปฏิทินนี้ ได้โปรดเข้าใจข้อแตกต่างกับปฏิทินอื่น อันเกี่ยวกับสามปัจจัยสำคัญคือ 1-ตำแหน่งผู้คำนวณ 2-สูตรการคำนวณ 3-เวลาเผื่อ  ทั้งนี้ปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยมีข้อมูลที่ใช้ได้พอสมควร ยกเว้นเวลาซุบฮิ ที่ใช้สูตรคำนวณ 20 องศา ซึ่งมากกว่ามาตรฐานที่มีการตรวจสอบจากหลายสถาบัน

พี่น้องต่างจังหวัดที่ต้องการปฏิทินเวลาละหมาดตามการคำนวณของอิสลามอินไทยแลนด์ กรุณาส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งมาที่เรา (ติดต่อเรา) เพื่อคำนวณเวลาละหมาดให้ท่านต่อไป อินชาอัลลอฮฺ 

ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ :การคำนวณเวลาละหมาด / ปฏิทินอิสลาม الفجر الصادق والفجر الكاذب، الشيخ  رضا أحمد صمدي  

ดาวน์โหลดโปรแกรม Accurate Times สำหรับติดตั้งบน PC : การตั้งค่า Location - กำหนดที่ตั้ง, Preference - ตั้งค่าสำหรับการคำนวณเวลาละหมาด ตั้งค่าต่างๆ ตาม [ภาพ A - Custom, 17,17, Add 5 minutes to Dhohur, Add 1 Minutes to Maghreb], Prayer Alerts - กำหนดการเตือนเวลาละหมาด

ดาวน์โหลดโปรแกรม Athan จาก IslamicFinder : Location - กำหนดที่ตั้ง, Calculation Method - ตั้งค่าสำหรับคำนวณเวลาละหมาดตาม [ภาพ B - Twilight Angle in degree 17,17]

วิธีคำนวณเวลาละหมาดในจังหวัดของท่านเองโดย Al-falakhttp://www.muslimthai.com/services/falak_ipt/index.php 

ภาคใต้

  เวลาละหมาดคำนวณโดย Al-falak ตามสูตรของ islaminthailand.org

  เวลาละหมาดวันนี้

กระบี่

ระนอง

ตรัง

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

นราธิวาส

ปัตตานี

สงขลา

ยะลา

นครศรีธรรมราช

พังงา

สตูล

พัทลุง

ชุมพร

   

 

ภาคตะวันตก

  เวลาละหมาดคำนวณโดย Al-falak ตามสูตรของ islaminthailand.org

  เวลาละหมาดวันนี้
ตาก กาญจนบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

 

ภาคตะวันออก

เวลาละหมาดคำนวณโดย Al-falak ตามสูตรของ islaminthailand.org

  เวลาละหมาดวันนี้
 ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี
 ตราด  ระยอง
 จันทบุรี

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

เวลาละหมาดคำนวณโดย Al-falak ตามสูตรของ islaminthailand.org

  เวลาละหมาดวันนี้
 ขอนแก่น   นครราชสีมา
 บุรีรัมย์  เลย
 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
หนองคาย

 

ภาคเหนือ

เวลาละหมาดคำนวณโดย Al-falak ตามสูตรของ islaminthailand.org

 

เวลาละหมาดวันนี้ เวลาละหมาดวันนี้  

 เชียงใหม่

เชียงราย

 

แพร่

สุโขทัย

พิษณุโลก

 

ปฏิทินอิสลาม

 

ปฏิทินอิสลามอินไทยแลนด์ใช้สูตรการคำนวณเวลาซุบฮิและอิชาอฺคือ 17 องศา ซึ่งอยู่ปานกลางระหว่างสูตรของ ISNA แห่งสหรัฐอเมริกา(15) และอุมมุลกุรอกับสถาบันการคำนวณแห่งประเทศอียิปต์(ฮัยอะตุลมิซาฮะฮฺ )(20,19.5), สำหรับเวลามัฆริบได้คำนวณตามตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานอิสลามอินไทยแลนด์ คือที่บางกอกน้อย (ตำแหน่ง latitude=13.7500 องศา N, longitude=100.4833 องศา E) โดยเผื่อเวลาให้แก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 1 นาที, สำหรับเวลาอัสริได้คำนวณตามมัซหับชาฟิอียฺ, และเวลาซุฮรฺได้คำนวณหลังเวลาซะวาล(เวลาตะวันคล้อยจากตำแหน่งตรงศีรษะ)ประมาณ 5 นาที

จึงขอให้พี่น้องที่ใช้ปฏิทินนี้ ได้โปรดเข้าใจข้อแตกต่างกับปฏิทินอื่น อันเกี่ยวกับสามปัจจัยสำคัญคือ 1-ตำแหน่งผู้คำนวณ 2-สูตรการคำนวณ 3-เวลาเผื่อ  ทั้งนี้ปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยมีข้อมูลที่ใช้ได้พอสมควร ยกเว้นเวลาซุบฮิ ที่ใช้สูตรคำนวณ 20 องศา ซึ่งมากกว่ามาตรฐานที่มีการตรวจสอบจากหลายสถาบัน

พี่น้องต่างจังหวัดที่ต้องการปฏิทินเวลาละหมาดตามการคำนวณของอิสลามอินไทยแลนด์ กรุณาส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งมาที่เรา (ติดต่อเรา) เพื่อคำนวณเวลาละหมาดให้ท่านต่อไป อินชาอัลลอฮฺ 

ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ : الفجر الصادق والفجر الكاذب، الشيخ  رضا أحمد صمدي

ดาวน์โหลดโปรแกรม Accurate Times สำหรับติดตั้งบน PC : การตั้งค่า Location - กำหนดที่ตั้ง, Preference - ตั้งค่าสำหรับการคำนวณเวลาละหมาด ตั้งค่าต่างๆ ตาม [ภาพ A - Custom, 17,17, Add 5 minutes to Dhohur, Add 1 Minutes to Maghreb], Prayer Alerts - กำหนดการเตือนเวลาละหมาด

 

 


คำถาม ทำไมปฏิทินเวลาละหมาดแต่ละฉบับไม่ตรงกัน 

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี วันที่ตอบ 19 ก.ย. 51 (รายการก่อนละศีลอด)


คำถาม  เวลาละหมาดซุบฮฺตามปฏิทินอิสลามอินไทยแลนด์ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร, ทำไมนักวิชาการศาสนาในไทยไม่ประชุมกันในเรื่องนี้

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี  วันที่ตอบ 2 ก.ย. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม) 

 ท่านสามารถคำนวณเวลาละหมาดได้เองที่เว็บไซต์

 [Prayer times » Other Countries ]

โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้

Data used in the Prayer Times
Country: Thailand
City: Bangkok Noi
State:  
Latitude: 13.7500
Longitude: 100.4833
Timezone +7
Day Light Saving: No
Prayer Calculation Method: Fajr Twilight = 17 degrees & Isha Twilight = 17degrees
Juristic Method: Shafii, Hanbali, and Maliki
Dhuhr Prayer Time: 5 minute(s) after Zawal.
Maghrib Prayer Time: 1 minute(s) after Sunset.


Add Daily Prayer Times to Your Website

 โดยท่านสามารถหาพิกัด (ละติจูดและลองติจูด) ที่ท่านอยู่ได้จาก Google map 


Date Conversion
Gregorian to Hijri Hijri to Gregorian

Day:

Month:

Year