อัลกุรอาน

ละหมาดตะรอวีหฺ 13 รอมฎอน 1434

หัวข้อเรื่อง: 
ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี เป็นอิมาม, อัลฟุรกอน 25:21- ซูเราะฮฺ อัลเกาะศ็อศ 28:50
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
13 รอมฎอน 1434
วันที่บรรยาย: 
21.7.13
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ละหมาดตะรอวีหฺ 6 รอมฎอน 1434

หัวข้อเรื่อง: 
ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี เป็นอิมาม, ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7:1 - ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 8:40
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
6 รอมฎอน 1434
วันที่บรรยาย: 
14.7.13
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ละหมาดตะรอวีหฺ 5 รอมฎอน 1434

หัวข้อเรื่อง: 
นำละหมาดโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี ซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 82 - ซูเราะตุลอันอาม 165
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
5 รอมฎอน 1434
วันที่บรรยาย: 
13.7.13
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ละหมาดตะรอวีหฺ 4 รอมฎอน 1434

สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
4 รอมฎอน 1434
วันที่บรรยาย: 
12.7.13
ขนาดไฟล์: 
5.40 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

สิทธิของอัลลอฮฺในเดือนรอมฎอน (5 รอมฎอน 1434)

หัวข้อเรื่อง: 
นะศีหะฮฺหลังละหมาดตะรอวีหฺ ท่านนบีมีอะมานะฮฺหลากหลายหน้าที่ แต่ท่านก็ยังมีเวลาปฏิบัติอิบาดะฮฺอย่างเข้มข้น เพื่อบำรุงหัวใจและเสริมสร้างศักยภาพของตัวท่านเอง, ให้จัดเวลารำลึกถึงความหมายของอัลกุรอาน
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
5 รอมฎอน 1434
วันที่บรรยาย: 
13.7.13
ขนาดไฟล์: 
2.90 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ความประเสริฐของซูเราะฮฺต่างๆ เหล่านี้ จริงหรือไม่

คำถาม: 
ซูเราะฮฺยาซีน เป็น “หัวใจของอัลกุรอาน” • ซูเราะฮฺอัลอิคลาส เป็นซูเราะฮฺ “1/3 ของอัลกุรอาน” • อายะตุลกุรซียฺ เป็นอายะฮฺที่ “ดีเลิศ” จริงหรือไม่อย่างไร • ซูเราะฮฺอัลหัจญฺ ใครได้อ่าน มะลาอิกะฮฺ 70,000 ท่านจะขอดุอาอฺให้ • ซูเราะฮฺกะฮฺฟี สามารถทำให้เรารอดพ้นจากไฟนรก แค่ได้อ่าน 10 อายะฮฺ • นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับซูเราะฮฺหรืออายะฮฺอื่นๆ อีกหรือไม่ ที่บอกว่าถ้าอ่านแล้วจะมีความประเสริฐ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

อะลัมนัชเราะหฺละกะศ็อดร็อก* 1

เชคริฎอ อะหมัด  สมะดี

หัวข้อในวันนี้ …เป็นการบรรยายที่สอดคล้องกับความสุขสบาย ความโล่งอกโล่งใจของคนที่ออกจากเมือง ออกจากวิกฤติต่างๆที่เราถูกกักขังไว้ในวิกฤตนั้นๆ อันทำให้ชีวิตของพวกเราเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียด

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 138 (หะดีษที่ 28/10)

หัวข้อเรื่อง: 
"...พวกท่านจงระมัดระวังให้ห่างไกลจากสิ่งอุตริกรรม เพราะแท้จริงทุกอุตริกรรมนั้นเป็นการหลงผิด", การละหมาดตะรอวีหฺในเดือนรอมฎอนเป็นญะมาอะฮฺ, นิยามของบิดอะฮฺ, บิดอะฮฺที่มีหลักการรองรับ, การเพิ่มอะซานเอาวัลของละหมาดญุมุอะฮฺ(วันศุกร์), การรวบรวมอัลกุรอานในเล่มเดียว, และให้เผาอัลกุรอานเล่ม(มุศหัฟ)อื่นๆ ทั้งหมด, สาเหตุและมาตรการในการรวบรวมอัลกุรอาน, ซัยดฺ อิบนุซาบิต, กิรออาต(สำเนียงการอ่าน), การซิกรุลลอฮฺด้วยลูกตัสบีหฺ,
สถานที่: 
White space
วันที่บรรยาย: 
24 ซุลฮิจญะฮฺ 1433
วันที่บรรยาย: 
9.11.12
ขนาดไฟล์: 
11.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ปฏิบัติอิบาดะฮฺด้วยหัวใจในเดือนรอมฎอน (คุฏบะฮฺ)

หัวข้อเรื่อง: 
เป้าหมายของการถือศีลอด, ถือศีลอดด้วยหัวใจ ไม่ใช่กระเพาะ, ตักวาอยู่ที่หัวใจ(จิตใจ), มนุษย์ถูกสร้างมาจากดินและ "รูหฺ"(จิตวิญญาณ), คุณภาพของรูหฺ, บทบาทของ "สรีระและจิตใจ", ซัยดุลค็อยรฺ ทำน้อยแต่ได้ผลบุญมหาศาล
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
15 รอมฎอน 1433
วันที่บรรยาย: 
3.8.12
ขนาดไฟล์: 
4.40 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content