อิบาดาตอื่นๆ

เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลาม 2

หัวข้อเรื่อง: 
เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลาม - ภาคปฏิบัติ
สถานที่: 
มัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว)
วันที่บรรยาย: 
18 เราะบีอุ้ลอาคอร 1436
วันที่บรรยาย: 
7.2.15
ขนาดไฟล์: 
23.50 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

การละหมาดญะนาซะฮฺ

สถานที่: 
บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
14.2.10
ขนาดไฟล์: 
10.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

จะปฏิบัติอย่างไรในญะนาซะฮฺ

หัวข้อเรื่อง: 
ข้อปฏิบัติต่อผู้เสียชีวิต(มัยยิต), การอาบน้ำมัยยิต, ละหมาดญะนาซะฮฺ, การฝัง, ดุอาอฺตัษบีต
สถานที่: 
มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
3.1.10
ขนาดไฟล์: 
10.60 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

คุณค่าและแบบฉบับของการซิกรุลลอฮฺ

สถานที่: 
บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
14.12.09
ขนาดไฟล์: 
10.00 mb
icon4: 

การขอดุอาอ

สถานที่: 
บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
11.11.07
ขนาดไฟล์: 
7.00 mb
icon4: 

กุนูตุนนะวาซิล (ฉบับย่อ)

กุนูตุนนะวาซิล (กุนูตวิกฤต) คือ กุนูตในสถานการณ์ที่เกิดปัญหากับประชาชาติอิสลาม เมื่อพี่น้องมุสลิมเดือดร้อน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม บัญญัติให้อิมามรณรงค์ขอดุอาอฺในการละหมาดทุกวักตู(ถ้าทำได้) หรือเลือกบางวักตูก็ได้ โดยการกุนูตก่อนหรือหลังรุกัวอฺในร็อกอะฮฺสุดท้าย ขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมและลงโ

1069 การยกมือขอดุอาอฺ

 

คำถาม : จากบทความเรื่อง "แบบอย่างการอดทนของบรรดาสลัฟ" ตอนหนึ่งระบุว่า โดยยกมือทั้งสองข้างขึ้นในสภาพของบ่าว....ฯ

1. การยกมือดังกล่าวสุนนะฮฺเป็นอย่างไรครับ ยกมือตอนไหน หลังนมาซฟัรฎูทำได้หรือเปล่า

2. ถ้ายกมือขอเวลาใดก็ได้จะต้องมืน้ำละหมาดหรือเปล่า

 

1027 เด็กมุสลิมที่เกิดใหม่ควรจะขลิบเมื่อไหร่

คำถาม: 
เด็กมุสลิมที่เกิดใหม่ควรจะขลิบเมื่อไหร่ตามหลักการอิสลาม และสมัยนบีใช้อาหารอะไรเลี้ยงเด็กทารกนอกจากนมแม่

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

1025 บาปใหญ่จะสามารถชดเชยบาปนั้นอย่างไรได้บ้าง

คำถาม: 
ถ้าเราทำผิด ทำบาปใหญ่ เช่น ทำซินา จะสามารถชดเชยบาปนั้นอย่างไรได้บ้าง

 

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

1009 ผู้ชายที่เข้ารับศาสนาอิสลามต้องขลิบก่อนนิกาหฺหรือไม่

คำถาม : ผู้ชายที่เข้ารับศาสนาอิสลามแต่ยังไม่ได้ขลิบ ถ้าจะนิกาหฺจำเป็นต้องขลิบก่อนหรือไม่ อย่างไร

 

คำตอบ

Syndicate content