ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ (7)

-- ดาวน์โหลดไฟล์ กุรอานแปลไทย ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 007-al-aaraf_Juz_8_9.pdf --

-- ฟังบน SoundCloud --

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ (ซูเราะฮฺที่ 1) | ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ (2) | ตัฟซีร : สิทธิระหว่างคู่ครอง | ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน (3) | ซูเราะตุนนิซาอฺ (4) | ซูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ (5) | ซูเราะฮฺ อัลอันอาม (6)| ซูเราะตุตเตาบะฮฺ (9) | ซูเราะฮฺ อิบรอฮีม (14) | ซูเราะฮฺอัลกะฮฟฺ (18) | ซูเราะตุนนูร (24)

0
Your rating: None