1690 การแบ่งเนื้อกุรบานที่ดีที่สุดควรแบ่งอย่างไร ?

คำถาม: 
คำถาม : การแบ่งเนื้อกุรบานที่ดีที่สุดควรแบ่งอย่างไร ?

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

รายการอัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม  1 ก.ย.57
ทาง White Channel
http://whitechannel.tv/
ตอบ: 
1.9.14
0
Your rating: None