เรานะซัรไว้ว่าจะถือศีลอดสามวัน ถือได้สองวันแล้วมีประจำเดือน เมื่อหมดแล้วจะต้องถือใหม่สามวันหรือถือต่ออีกหนึ่งวัน