ซินาเป็นฮักกุลลอฮฺ หรือเป็นฮักกุลอิบาดะฮฺ, ผู้ชายไปขอมะอัฟครอบครัวของหญิงที่ทำซินาด้วยหรือไม่