มีหะดีษที่กล่าวถึงการถือศีลอดของพวกยะฮูดและนัสรอนีหรือไม่ และหะดีษว่าอย่างไร