1061 การนั่งอิสติรอหะฮฺ

คำถาม: 
การละหมาด หลังจากสุญูด แล้วลุกขึ้นยืนมีวิธีการอย่างไร? ตามซุนนะฮฺต้องนั่งอิสติรอหะฮฺ ถ้าไม่นั่งจะผิดไหม? และบางทัศนะจะลุกขึ้นโดยแบมือ และบางทัศนะจะกำมือ ท่านนบีทำอย่างไร?

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ถ้าไม่นั่งอิสติรอหะฮฺไม่ถือว่าผิด และการลุกด้วยแบมือหรือกำมือก็มีรายงานว่าท่านนบีได้กระทำทั้งสอง แต่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับลักษณะกำมือระหว่างนักรายงานหะดีษ แต่ถ้ากระทำก็ไม่เป็นไร

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

ตอบ: 
13.10.05