1042 มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เราละหมาดคุชัวอฺ

 

คำถาม : มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เราละหมาดคุชัวอฺ

  

คำตอบ


อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ให้ถือว่าการละหมาดทุกครั้งของท่านเป็นการละหมาดสุดท้ายในชีวิต ให้รำลึกถึงอัลลอฮฺขณะยืนเฝ้าอิบาดะฮฺต่อพระองค์ ให้รำลึกถึงเนื้อหาความหมายตัวบทที่เราอ่านตอนละหมาด และให้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับดุนยาก่อนเข้าละหมาด นี่คือคำตอบโดยสังเขปครับ

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ
ริฎอ อะหมัด สมะดี


เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

 

 

 

ตอบ: 
13.10.05