1029 อยากให้มีเทปบรรยายภาษาไทย

คำถาม: 
อยากให้มีเทปบรรยายภาษาไทยที่ต่าง ๆ ของเชคด้วย

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

สำหรับเทปหรือซีดีบรรยาย เรากำลังรอโครงการปรับปรุงของเว็บไซต์หนึ่งที่รับปากว่าจะมอบเนื้อที่อันลิมิตให้สำหรับการบรรยายที่เป็นภาษาไทยของเชคริฎอ เพราะการใช้เนื้อที่ในการโหลดไฟล์จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถอำนวยบริการนี้ได้ในขณะนี้ แต่ถ้าหากท่านต้องการซีดีบรรยายศาสนธรรมของเชคริฎอ กรุณาส่งที่อยู่มา และทางเว็บไซต์จะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ทีมงานเว็บไซต์

10 ต.ค. 48

ตอบ: 
10.10.05