ตัฟซีร ซูเราะตุลมาอิดะฮฺ (5)

เอกสารประกอบการบรรยาย : อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย (pdf)

https://picasaweb.google.com

ศึกษาความหมายอัลกุรอานและอรรถาธิบายได้ที่

วีดีโอ