ปัญหาอัลกุรอาน

 
 
มารยาทในการอ่านอัลกุรอาน - น้ำละหมาด, การแต่งกาย, ท่าทาง