พระนามของอัลลอฮฺ

 

การสอนวิชา อะกีดะตุสสะลัฟ

เรื่อง พระนามของอัลลอฮฺ(อัลอัสมาอุลฮุสนา)

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ณ มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ

 

หนังสือประกอบการบรรยาย :

- 99 พระนามของอัลลอฮฺ ผู้ใดจดจำย่อมได้เข้าสวรรค์, เรียบเรียงโดย นัศรุลลอฮฺ ต็อยยิบ, สำนักพิมพ์ อัร-ริซาละห์ สงขลา

- พระนามที่งดงามของอัลลอฮฺ : รวมพระนามที่งดงามของอัลลอฮฺ พร้อมความหมาย จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์ ของท่านเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย

- كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب والسنة

THE BEAUTIFUL NAMES OF ALLAAH : Those established in The Book and The Sunnah

 

รวบรวมไฟล์เสียงและบทความในหัวข้อเรื่อง พระนามของอัลลอฮฺ