ตอบปัญหา(รวม)

หมวดหมู่คำถาม

  • อัลกุรอาน - การศึกษาอัลกุรอาน, ความประเสริฐ, มารยาทในการอ่านและฟังอัลกุรอาน, การแต่งกาย, น้ำละหมาด ฯลฯ 
  • การละหมาด - อะซาน, อาบน้ำละหมาด, ละหมาด, ละหมาดซุนนะฮฺ, ญะนาซะฮฺ, ละหมาดเดินทาง, ละหมาดกลางคืน ฯลฯ 
  • ปัญหาเกี่ยวกับเดือนรอมฎอน - การละหมาดตะรอวีหฺ, การถือศีลอด, ศีลอดชดใช้และซุนนะฮฺ, อุปสรรคในการถือศีลอด, สิ่งที่ทำให้เสียศีลอด, สิบคืนสุดท้าย, วันอีด, เรื่องอื่นๆ 
  • วันอีดและอุฎหิยะฮฺ ซุลฮิจญะฮฺ, อีด, อุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)
  • ฮัจญฺและอุมเราะฮฺ - การทำฮัจญฺ, อุมเราะฮฺ, ทำให้บิดามารดาที่เสียชีวิต ฯลฯ 
  • มุสลิมะฮฺ - การละหมาด, ถือศีลอด, หิญาบ, เอาเราะฮฺ, การเดินทาง, เลือดสตรี, ครอบครัว, สามีภรรยา ฯลฯ 
  • การเลี้ยงดูเด็ก - แรกเกิด, อะกีเกาะฮฺ, การตั้งชื่อ, การปฏิบัติอิบาดะฮฺ, การเลี้ยงดู, การแต่งกาย, ฯลฯ
  • การอยู่ในสังคมด้วยอิสลาม- ปัญหาในการดำเนินชีวิตในสังคมต่างศาสนิก, สังคมมุสลิม, การทำงาน, การเรียน, การร่วมงานเทศกาลต่างศาสนิก, การค้าขาย, ธนาคาร, ดอกเบี้ย ฯลฯ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง- ความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างชายหญิงในสังคม, การเลือกคู่ครอง, สามีภรรยา, นะฟะเกาะฮฺ ฯลฯ

ถามปัญหา คลิ้กที่นี่

ค้นหาคำถาม

Loading
เรื่อง อ่าน ตอบเมื่อ E
1027 เด็กมุสลิมที่เกิดใหม่ควรจะขลิบเมื่อไหร่ 4,014 8.10.05
1026 เวลาที่มีเพลงสรรเสริญขึ้นควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร 2,583 7.10.05
1025 บาปใหญ่จะสามารถชดเชยบาปนั้นอย่างไรได้บ้าง 5,985 7.10.06
1024 การละหมาดสุนัตตัสเบียะฮมีหรือไม่ 4,394 7.10.05
1023 คุณสมบัติ 4 ประการคืออะไรบ้าง 2,859 7.10.05
1022 สตรีจำเป็นต้องมีมะหฺรอมในการเดินทางหรือไม่ 5,579 6.10.05
1020 ปากกาถูกยกแล้วและสมุดบันทึกถูกปิดแล้ว 2,304 6.10.05
1021 ละหมาดญะมาอะฮฺซ้อนญะมาอะฮฺ 3,379 6.10.05
1019 อ่านและจับกุรอ่านโดยไม่มีน้ำละหมาดได้หรือไม่ 6,535 6.10.05
1018 แปรงฟันขณะถือศีลอดได้หรือไม่ 8,799 6.10.05
1017 กลืนน้ำลายขณะถือศีลอดได้หรือไม่ 13,485 6.10.05
1016 ละหมาดวิตริแล้ว จะละหมาดตะฮัจญุดหรือซุนนะฮฺอื่นๆได้หรือไม่ 4,203 6.10.05
1015 การมีทิศสำหรับอัลเลาะฮฺ 1,909 5.10.05
1014 อิจฉาเพื่อน จะแก้อย่างไร 3,126 5.10.05
1013 ปรับความเข้าใจเริ่องเมาลิด 2,339 5.10.05
1012 ละหมาดอิสติคอเราะฮฺอย่างไร 11,665 3.10.05
1011 เมื่อไหร่จะละหมาดย่อและรวม 10,548 3.10.05
1010 อัลลอฮฺตะอาลาสั่งให้อิบลีสไปพบท่านนบีจริงหรือ? 2,923 30.9.05
1009 ผู้ชายที่เข้ารับศาสนาอิสลามต้องขลิบก่อนนิกาหฺหรือไม่ 6,658 30.9.05
1008 จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเนื้อคู่ 24,558 30.9.05
1007 การอาบน้ำละหมาดโดยเช็ดบนรองเท้าหรือถุงเท้า 4,804 29.8.05
1006 วิชาตะเซาวุฟ 8,995 29.9.05
1005 ลำดับความสำคัญในการศึกษาความรู้ด้านศาสนา 3,548 29.8.05
1004 ความแตกแยกในสังคมมุสลิมเกิดจากอะไร 3,763 27.9.05
1003 สตรีที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร จะละเว้นการถือศีลอดได้หรือไม่ อย่างไร 10,627 27.9.05