ตอบปัญหา(รวม)

หมวดหมู่คำถาม

  • อัลกุรอาน - การศึกษาอัลกุรอาน, ความประเสริฐ, มารยาทในการอ่านและฟังอัลกุรอาน, การแต่งกาย, น้ำละหมาด ฯลฯ 
  • การละหมาด - อะซาน, อาบน้ำละหมาด, ละหมาด, ละหมาดซุนนะฮฺ, ญะนาซะฮฺ, ละหมาดเดินทาง, ละหมาดกลางคืน ฯลฯ 
  • ปัญหาเกี่ยวกับเดือนรอมฎอน - การละหมาดตะรอวีหฺ, การถือศีลอด, ศีลอดชดใช้และซุนนะฮฺ, อุปสรรคในการถือศีลอด, สิ่งที่ทำให้เสียศีลอด, สิบคืนสุดท้าย, วันอีด, เรื่องอื่นๆ 
  • วันอีดและอุฎหิยะฮฺ ซุลฮิจญะฮฺ, อีด, อุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)
  • ฮัจญฺและอุมเราะฮฺ - การทำฮัจญฺ, อุมเราะฮฺ, ทำให้บิดามารดาที่เสียชีวิต ฯลฯ 
  • มุสลิมะฮฺ - การละหมาด, ถือศีลอด, หิญาบ, เอาเราะฮฺ, การเดินทาง, เลือดสตรี, ครอบครัว, สามีภรรยา ฯลฯ 
  • การเลี้ยงดูเด็ก - แรกเกิด, อะกีเกาะฮฺ, การตั้งชื่อ, การปฏิบัติอิบาดะฮฺ, การเลี้ยงดู, การแต่งกาย, ฯลฯ
  • การอยู่ในสังคมด้วยอิสลาม- ปัญหาในการดำเนินชีวิตในสังคมต่างศาสนิก, สังคมมุสลิม, การทำงาน, การเรียน, การร่วมงานเทศกาลต่างศาสนิก, การค้าขาย, ธนาคาร, ดอกเบี้ย ฯลฯ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง- ความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างชายหญิงในสังคม, การเลือกคู่ครอง, สามีภรรยา, นะฟะเกาะฮฺ ฯลฯ

ถามปัญหา คลิ้กที่นี่

ค้นหาคำถาม

Loading
เรื่องsort icon อ่าน ตอบเมื่อ E
1704 วางมือขณะอ่านตะชะฮุดอย่างไร ? 1,012 8.2.17
"มุสลิมต้องเลือกข้าง" จะเลือกข้างอย่างไร 2,528 3.3.10
1001 นิสฟูชะอฺบานและเมาลิด 7,844 27.9.05
1002 คำถาม : นิสฟูชะอฺบาน มีซุนนะห์ต้องทำอะไรบ้าง 18,630 27.9.05
1003 สตรีที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร จะละเว้นการถือศีลอดได้หรือไม่ อย่างไร 13,341 27.9.05
1004 ความแตกแยกในสังคมมุสลิมเกิดจากอะไร 4,823 27.9.05
1005 ลำดับความสำคัญในการศึกษาความรู้ด้านศาสนา 3,984 29.8.05
1006 วิชาตะเซาวุฟ 10,201 29.9.05
1007 การอาบน้ำละหมาดโดยเช็ดบนรองเท้าหรือถุงเท้า 5,835 29.8.05
1008 จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเนื้อคู่ 30,163 30.9.05
1009 ผู้ชายที่เข้ารับศาสนาอิสลามต้องขลิบก่อนนิกาหฺหรือไม่ 7,867 30.9.05
1010 อัลลอฮฺตะอาลาสั่งให้อิบลีสไปพบท่านนบีจริงหรือ? 3,407 30.9.05
1011 เมื่อไหร่จะละหมาดย่อและรวม 12,993 3.10.05
1012 ละหมาดอิสติคอเราะฮฺอย่างไร 13,861 3.10.05
1013 ปรับความเข้าใจเริ่องเมาลิด 3,040 5.10.05
1014 อิจฉาเพื่อน จะแก้อย่างไร 3,708 5.10.05
1015 การมีทิศสำหรับอัลเลาะฮฺ 2,775 5.10.05
1016 ละหมาดวิตริแล้ว จะละหมาดตะฮัจญุดหรือซุนนะฮฺอื่นๆได้หรือไม่ 5,406 6.10.05
1017 กลืนน้ำลายขณะถือศีลอดได้หรือไม่ 17,218 6.10.05
1018 แปรงฟันขณะถือศีลอดได้หรือไม่ 11,525 6.10.05
1019 อ่านและจับกุรอ่านโดยไม่มีน้ำละหมาดได้หรือไม่ 7,909 6.10.05
1020 ปากกาถูกยกแล้วและสมุดบันทึกถูกปิดแล้ว 3,125 6.10.05
1021 ละหมาดญะมาอะฮฺซ้อนญะมาอะฮฺ 4,067 6.10.05
1022 สตรีจำเป็นต้องมีมะหฺรอมในการเดินทางหรือไม่ 6,318 6.10.05
1023 คุณสมบัติ 4 ประการคืออะไรบ้าง 3,367 7.10.05