บอยคอต อเมริกา-ยิว-อังกฤษ


1. อะไรคือการบอยคอต

boycott : - รวมหัวต่อต้าน, พร้อมใจกันตัดสัมพันธไมตรี ไม่ซื้อสินค้า ไม่ส่งสินค้า หรืออื่น ๆ* 
              - ปฏิเสธที่จะติดต่อ-ค้าขายกับ บุคคล/บริษัท/ประเทศ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง ฯลฯ
การคว่ำบาตร : ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย
مُقَاطَعَةٌ  : การแยก/ตัดสัมพันธ์กับผู้หนึ่ง
สรุปว่า การบอยคอต คือ การงด (ไม่ให้) การสนับสนุนสินค้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  ซึ่งเป็นการต่อต้านชนิดหนึ่งที่มุสลิมสามารถปฏิบัติต่อศัตรูอิสลามได้โดยไม่มีความเสียหายใดๆ สำหรับตน
 
  • ควรตอบอย่างไรดีหลังจากรณรงค์เรื่องบอยคอต หลังจากรณรงค์เรื่องบอยคอตไป ปรากฎว่ามีพี่น้องแสดงความคิดเห็นมาว่า "มุสลิมในประเทศไทยไม่ได้มีอำนาจคุมเศรษฐกิจ ส่วนมากเป็นพนักงานกินเงินเดือน และค้าขายหรือธุรกิจในครอบครัว เมื่อมีการบอยคอตสินค้าต่างๆ ซึ่งเราอ้างว่าเป็นศัตรูของมุสลิม เขาก็อาจจะบอยคอตเรากลับ และยิ่งตอนนี้กระแสไม่ชอบมุสลิมเริ่มมากขึ้น ถ้าหากมีการบอยคอตมุสลิมขึ้นมา เราหาทางเตรียมรับมือแล้วหรือยัง"

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

​คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี


 
-------------------
  

** ตราหมี (BEAR BRAND), คาร์เนชัน (Carnation), ไมโล ยูเอชที (MILO UHT) ปัจจุบันไม่ใช่ของเนสท์เล่ แต่เป็นของบริษัทไทยเบฟ (เบียร์ช้าง) 

 

  • โปสเตอร์ 

** ตราหมี (BEAR BRAND), คาร์เนชัน (Carnation), ไมโล ยูเอชที (MILO UHT) ปัจจุบันไม่ใช่ของเนสท์เล่ แต่เป็นของบริษัทไทยเบฟ (เบียร์ช้าง) 

   

--- บริษัทและยี่ห้อของอิสราเอลทั้งหมด ---