สิ่งเสพติด

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 244 (หะดีษที่ 46/2)

หัวข้อเรื่อง: 
นิยามของ "คอมรฺ (เคาะมัร)" ที่หะรอม, อุละมาอฺส่้วนมาก - ทุกเครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมาเป็นคอมร์ ดื่มมากน้อยก็หะรอม, โต้ทัศนะที่ว่าเครื่องดื่มที่หะรอมคือเครื่องดื่มจากองุ่นที่ทำให้มึนเมาเท่านั้น
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
29 เราะบีอุ้ลอาคอร 1438
วันที่บรรยาย: 
26.1.17
ขนาดไฟล์: 
22.20 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 
Syndicate content