ซูเราะตุลมาอิดะฮฺ

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 49 (อายะฮฺ 69-71)

หัวข้อเรื่อง: 
"แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธา และบรรดาผู้ที่เป็นยิว และพวกซอบิอูน และบรรดาผู้ที่เป็นคริสต์นั้น ผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และวันปรโลกและประกอบสิ่งที่ดีงามแล้ว ก็ไม่มีความกลัวใดๆ แก่พวกเขา และทั้งพวกเขาก็จะไม่สียใจ"
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
25 เศาะฟัร 1436
วันที่บรรยาย: 
16.12.14
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 48 (อายะฮฺ 68)

หัวข้อเรื่อง: 
"จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า บรรดาผู้ได้รับคัมภีร์ทั้งหลาย ! พวกท่านมิได้ตั้งอยู่บนสิ่งใด จนกว่าพวกท่านจะดำรงไว้ซึ่งอัตเตารอต และอัลอินญีล และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกท่านจากพระเจ้าของพวกท่าน..."
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
18 เศาะฟัร 1436
วันที่บรรยาย: 
9.12.14
ขนาดไฟล์: 
18.90 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 47 (อายะฮฺ 67)

หัวข้อเรื่อง: 
"ร่อซูลเอ๋ย ! จงประกาศสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระเจ้าของเข้า และถ้าเจ้ามิได้ปฏิบัติเจ้าก็มิได้ประกาศสารของพระองค์ และอัลลอฮ์นั้นจะทรงคุ้มกันเจ้าให้พ้นจากมนุษย์ แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงแนะนำพวกที่ปฏิเสธศรัทธา "
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
11 เศาะฟัร 1436
วันที่บรรยาย: 
2.12.14
ขนาดไฟล์: 
22.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 46 (อายะฮฺ 65-66)

หัวข้อเรื่อง: 
"และหากอะฮ์ลุลกิตาบศรัทธาและยำเกรงแล้ว แน่นอนเราก็จะลบล้างบรรดาความชั่วของพวกเขาให้พ้นจากพวกเขา และแน่นอนเราจะให้พวกเขาเข้าบรรดาสวนสวรรค์แห่งความสุขสำราญ"
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
26 มุฮัรรอม 1436
วันที่บรรยาย: 
18.11.14
ขนาดไฟล์: 
24.60 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 45 (อายะฮฺ 64)

หัวข้อเรื่อง: 
การดูหมิ่นอัลลอฮฺและร่อซูล
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
19 มุฮัรรอม 1436
วันที่บรรยาย: 
11.11.14
ขนาดไฟล์: 
23.50 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 44 (อายะฮฺ 64)

หัวข้อเรื่อง: 
"และชาวยิวนั้นได้กล่าวว่า พระหัตถ์ของอัลลอฮ์นั้นถูกล่ามตรวน มือของพวกเขาต่างหากที่ถูกล่ามตรวน และพวกเขาได้รับละอ์นัต เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาพูด..."
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
12 มุฮัรรอม 1436
วันที่บรรยาย: 
4.11.14
ขนาดไฟล์: 
23.80 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 43 (อายะฮฺ 61-63)

หัวข้อเรื่อง: 
"จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่าจะให้ฉันบอกแก่พวกท่านไหมถึงการตอบแทนที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น ณ ที่อัลลอฮ์ คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงละอ์นัตเขาและกริ้วโกรธเขา และให้ส่วนหนึ่งในพวกเขาเป็นลิงและเป็นสุกร ..."
สถานที่: 
มุศ็อลลา White channel
วันที่บรรยาย: 
5 มุฮัรรอม 1436
วันที่บรรยาย: 
28.10.14
ขนาดไฟล์: 
19.50 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 42 (อายะฮฺ 58-60)

หัวข้อเรื่อง: 
จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)ว่าจะให้ฉันบอกแก่พวกท่านไหม ถึงการตอบแทนที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น ณ ที่อัลลอฮ์ คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงละอ์นัตเขาและกริ้วโกรธเขา และให้ส่วนหนึ่งในพวกเขาเป็นลิงและเป็นสุกร และเป็นผู้สักการะชัยฎอน ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มีตำแหน่งอันชั่วร้ายและเป็นผู้ที่หลงไปจากทางอันเที่ยงตรง
สถานที่: 
มุศ็อลลา White channel
วันที่บรรยาย: 
21 ซุลฮิจญะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
14.10.14
ขนาดไฟล์: 
19.40 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 41 (อายะฮฺ 55-58)

หัวข้อเรื่อง: 
"แท้จริงผู้ที่เป็นมิตรของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์ และร่อซูลของพระองค์ และบรรดาผู้ศรัทธาที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด และชำระซะกาตและขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นผู้นอบน้อม", มุอัซซินในสมัยท่านนบี (อบูมะหฺซูเราะฮฺ, บิล้าล อิบนุเราะบาหฺ)
สถานที่: 
มุศ็อลลา White channel
วันที่บรรยาย: 
14 ซุลฮิจญะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
7.10.14
ขนาดไฟล์: 
19.30 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 40 (อายะฮฺ 54)

หัวข้อเรื่อง: 
ผู้ที่อัลลอฮฺทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์, กะรอมัตวะลี, รุยา-อิลฮาม, ญิฮาด,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White channel
วันที่บรรยาย: 
7 ซุลฮิจญะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
30.9.14
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 
Syndicate content