มารยาท

จงปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยมารยาทที่ดี (สู่อีมานที่มั่นคง 31)

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะหฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า

การพูดสัจธรรม (สู่อีมานที่มั่นคง 22)

ชีวิตของมุสลิมนั้นขึ้นอยู่กับจริยธรรมของเขาซึ่งจริยธรรมของเขาก็ขึ้นอยู่กับอีหม่านของเขา ดังนั้นการที่เราเป็นมุอ์มินก็ต้องผูกพันกับจริยธรรมและมารยาท ซึ่งมารยาทอันมีคุณค่า มีความสวยงาม มีความยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราก็คือ การที่มุสลิมหรือมุอ์มินนั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ

จงเป็นอัลกุรอานที่เดินได้

Image: 
สถานที่: 
หาดนราทัศน์ นราธิวาส
วันที่: 
27.5.16

การยึดมั่นอะกีดะฮฺสะลัฟ

สถานที่: 
มัสยิด นูรุลฮูดา บ้านทุ่ง กระบี่
วันที่บรรยาย: 
26 เศาะฟัร 1435
วันที่บรรยาย: 
29.12.13
ขนาดไฟล์: 
18.70 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

มารยาทและหลักการอิสลามในเรื่องฮะดียะฮฺ

หัวข้อเรื่อง: 
อะฏียะฮฺ, ของขวัญ, พวกท่านจงให้ของขวัญซึ่งกันและกัน และพวกท่านจะรักใคร่กัน "تَهَادُوْا تَحَابُّوا ", ท่านนบีจะได้รับฮะดียะฮฺเสมอและท่านจะตอบแทนด้วย, ให้ตอบรับการเลี้ยงวลีมะฮฺ, สิ่งที่ได้มาด้วยดาบแห่งความเกรงใจนั้นหะรอม, มารยาทในการให้(อย่าเรียกร้อง อย่าขอ), ฮะดียะฮฺที่ได้โดยมิได้ขอก็ให้รับไว้, กรณีที่อนุญาตให้ปฏิเสธฮะดียะฮฺ, สามประการที่ห้ามปฏิเสธคือ หมอน น้ำหอม นม, มารยาทของผู้รับของขวัญ (ตอบแทนด้วยของ ดุอาอฺ กล่าวญะซากัลลอฮุค็อยร็อน), ให้แล้วไม่ควรเปลี่ยนใจ, เงื่อนไขของการวะกัฟ
สถานที่: 
White space
วันที่บรรยาย: 
3 ซุลฮิจญะฮฺ 1433
วันที่บรรยาย: 
19.10.12
ขนาดไฟล์: 
10.40 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

สู่อีมานที่มั่นคง (หะดีษ) 2

ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง(หะดีษ) ทางคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47 โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี
 
ตอนที่ 31-65
 
IslamInThailand

สู่อีมานที่มั่นคง (51-100)

ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง ทางคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47 โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี
 
ตอนที่ 51-100
 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 95 (หะดีษที่ 20/1)

หัวข้อเรื่อง: 
ถ้าท่านไม่ละอาย ก็จงทำที่ท่านปรารถนา
วันที่บรรยาย: 
3.6.11
ขนาดไฟล์: 
14.50 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 
Syndicate content