ญะนาซะฮฺ

1320 ทำบุญให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วได้หรือไม่ ทำได้ในขอบเขตแค่ไหน, เงินที่จะบริจาคต้องเป็นคนของคนที่เสียชีวิตหรือไม่ เป็นของทายาทได้มั้ย

คำถาม: 
การทำบุญให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วตามหลักการศาสนาทำได้หรือไม่ ทำได้ในขอบเขตแค่ไหน, (เงินที่จะบริจาคต้องเป็นคนของคนที่เสียชีวิตหรือไม่ เป็นของทายาทได้มั้ย

คำตอบ

แจกขนมหรืออาหารให้คนที่มาญะนาซะฮฺบนกุบูรได้หรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

การละหมาดญะนาซะฮฺ

สถานที่: 
บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
14.2.10
ขนาดไฟล์: 
10.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

จะปฏิบัติอย่างไรในญะนาซะฮฺ

หัวข้อเรื่อง: 
ข้อปฏิบัติต่อผู้เสียชีวิต(มัยยิต), การอาบน้ำมัยยิต, ละหมาดญะนาซะฮฺ, การฝัง, ดุอาอฺตัษบีต
สถานที่: 
มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
3.1.10
ขนาดไฟล์: 
10.60 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ข้อปฎิบัติหลังญาติเสียชีวิต

สถานที่: 
บ้านคุณสลีม ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
23.5.05
ขนาดไฟล์: 
11.10 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

1073 การไปร่วมงานศพต่างศาสนิก

คำถาม: 
การไปงานศพของไทยพุทธหรือว่าคนต่างศาสนานั้น ไม่ทราบว่ามุสลิมเราสามารถที่จะไปร่วมได้หรือเปล่าคะ เพราะว่าในความเป็นจริงเราอยู่ในสังคมไทยพุทธมันย่อมมีเรื่องแบบนี้ ไม่ทราบว่าอิสลามควรจะปฏิบ้ติเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง และมีขอบเขตแค่ไหน แล้วในเรื่องของการให้เงินทำบุญไม่ทราบว่าเราสามารถที่จะให้ได้หรือเปล่าคะ

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

1059 การละหมาดฆออิบ

คำถาม: 
วันเมื่อวันก่อนผมได้ละหมาดเฆ็บไป โดยที่ผมเองก็ไม่รู้ว่ามีสุนนะห์ให้ทำหรือเปล่า แต่ก็ตามๆเค้าละหมาดไป โดยการละหมาดนี้จุดประสงค์้เพื่อให้กับคนที่ตายแล้ว การละหมาดจะเหมือนกับละหมาดมัยยัด เพียงแต่ไม่มีศพอยู่ตรงหน้า (ปล. เฆ็บคำนี้ที่แปลว่า เร้นลับ) อยากทราบว่า การละหมาดเฆ็บ มีสุนนะห์หรือเปล่าครับ

คำตอบ :

อัสสลามุอะลัยกุม

1044 อ่านยาซีนทุกวันศุกร์ให้คนตายได้หรือไม่

คำถาม: 
อ่านอัลกรุอานสูเราะฮฺยาซีนเป็นประจำทุกวันศุกร์ให้คนตายได้หรือไม่

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ไม่ได้ครับ

1030 เลี้ยงอาหารโดยเนียตอุทิศผลบุญให้ผู้ที่เสียชีวิต

คำถาม: 
อยากทราบว่าการเลี้ยงอาหารโดยเนียตอุทิศผลบุญให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วทำได้หรือไม่ และเราสามารถจะอุทิศผลบุญให้ญาติทีเสียชีวิตไปแล้วด้วยวิธีใดบ้าง

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

Syndicate content