สไลด์

อัยมัน อัซเซาะวาฮิรียฺ คือใคร ?

สถานที่: 
บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
15.5.11
ขนาดไฟล์: 
18.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ใครคืออุซามะฮฺบินลาดิน

สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
8.5.11
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

บทบาทมัสญิดในสังคมมุสลิม

หัวข้อเรื่อง: 
ประวัติศาสตร์ในการสร้างมัสญิดนบี, ภาพจำลองมัสญิดนบียุคแรก, มัสญิดหาเสียงได้ หาบุญไม่ได้, มัสญิดของท่านนบีเป็นต้นแบบของทุกมัสญิด, อะฮฺลุซซุฟฟะ, อบูฮุร็อยเราะฮฺ, การบูรณะมัสญิด, ทัศนะอุละมาอฺต่อการสร้างมัสญิดนบีปัจจุบัน, ข้อห้ามในการสร้างมัสญิด,
สถานที่: 
บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
17.7.05
ขนาดไฟล์: 
10.20 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

จงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺ

สถานที่: 
ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิลปวัฒนา
วันที่บรรยาย: 
28.5.05
ขนาดไฟล์: 
7.40 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

การก่อการร้ายทางศาสนา

หัวข้อเรื่อง: 
เดือนต้องห้าม(อัลอัชฮุรุลฮุรุม), สิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ, ข่าวภรรยาบาทหลวงเข้ารับอิสลามถูกขัง, อุละมาอฺซุนนะฮฺมุบาฮะะละฮฺกับชีอะฮฺที่ให้ร้ายภรรยาท่านนบี
สถานที่: 
บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
10.10.10
ขนาดไฟล์: 
15.40 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

เมื่อข้าพเจ้าเยือนนัดวะตุ้ลอุละมาอฺ

หัวข้อเรื่อง: 
เชคริฎอ และ คุณมุฮัมมัดอาลี ตอเล็บ
สถานที่: 
โรงแรมรีเจ้นท์ รามคำแหง
วันที่บรรยาย: 
4.7.10
ขนาดไฟล์: 
21.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

มหัศจรรย์อัลกุรอานในทางประวัติศาสตร์

หัวข้อเรื่อง: 
ฟิรเอาวนฺ ซุลเอาตาด
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
1.8.04
ขนาดไฟล์: 
10.30 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

เลือกใครดี

สถานที่: 
บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
28.8.04
ขนาดไฟล์: 
9.50 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

การเป็นแบบอย่าง

หัวข้อเรื่อง: 
การเป็นแบบอย่างมี 4 ประการคือ รากฐานและอุดมการณ์, การเพาะปลูก, การรดน้ำ, การดูแลประคับประคอง
สถานที่: 
ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์
วันที่บรรยาย: 
4.4.10
ขนาดไฟล์: 
18.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 
Syndicate content