โรคเอดส์แห่งอีมาน(อิจฉาริษยา)

เนื้อหา - ตัวอย่างของการอิจฉาริษยาที่ต้องห้าม, ความแตกต่างระหว่าง “อิจฉาริษยา” และ “การแข่งขัน”, อันตรายของอิจฉาริษยา, โทษของการอิจฉาริษยา, มีใครรอดจากโรคอิจฉาไหม ?, ทำอย่างไรจึงจะหนีพ้นจากโรคอิจฉาริษยา, ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าถูกอิจฉาริษยา
 

 

 

AttachmentSize
eman_aids_book.pdf237.06 KB